Foto & Video

 

 

Inne på dagis

 
Entré

Foder och  mellanhall/rum

 
Förrum med dusch & trim in mot behandlingsrum


Behandlingsrum

 

 
Köket

 
In mot 2an & 3an


Rum 2 Regnbågsrummet


Rum 3 Skogsrummet


Rum 3 Skogsrummet


Rum 4 Kinarummet 

 

'Rum 5 Havsrummet

 

Inne i kurslokalen

In mot dagis och kurslokal