Spadertass Hundcenter

           Hunddagis / Friskvård / Rehab
Shop & Hälsoapotek / Utbildningar

Medicinsk Laser

 

MLS terapi - Samverkan mellan olika laserljus

Laserljuset påverkar cellernas energiproduktion som skyndar på nybildning av celler samt reparerar skadade celler vilket dämpar inflammationer och svullnader, ger snabbare läkning av sår och eksem, ger snabbare läkning av led- och senskador och ger smärtlindring på grund av minskad svullnad. Behandlingen är helt smärtfri och kan inte bränna eller skada huden.

Laser är bra för bla:

 • Inflammation
 • Reumatism
 • Kroniska problem
 • Ödem
 • Atros
 • Skelett
 • Leder
 • Muskler
 • Smärta
 • Nervsmärta

Fördelar med MLS Terapi

 • Kort behandlingstid
 • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid,inklusive nervsmärta
 • Stark anti-inflammatorisk effekt
 • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
 • Snabb återhämtning av skadade muskler
 • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
 • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
 • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår

 

OBS! Det är 7 dagars karenstid för officiell tävling efter laserterapibehandling.

   

 

Human & Veterinärmedicinsk laserutrustning från Optilaser.