Kurser

 Valpkurs

För er som fått tillökning i familjen! En valp bringar oerhört mycket glädje och kärlek till familjen och antalet frågor och funderingar är ofta väldigt många. Att ge sin valp en bra grund är det viktigaste uppdraget man har för att den ska växa upp till en lyhörd och välmående hund.

Vi har både praktik och teori och går igenom hundens grundläggande behov, valpens utveckling och inlärning. Kursmålet är att du och din valp ska få en bra kontakt, du ska ha en ökad kunskap om inlärning, lek och hur man bygger en god relation till sin hund. Maxåldern är 6 månader.


Innehåll: Kontakt & följsamhet, Belöningar & lek, Gå fint i koppel, Grundinkallning, Passivitet & avkoppling, PÅ/AV – knapp, Social träning, Miljöträning, Hantering, Låt bli, Hälsa fint, Sitt/Ligg/Stanna, Positivt ledarskap.

Plats: Spadertasshundcenter i Huddinge (inomhus)
Datum: start 29/11, 6/12, 13/12 & 20/12. 2016
Tid: 18.30 – 20.00
Kurskostnad: 1500 kr
Anmälan sker på: www.aktiveramera.org

 

 Grundkurs vardagslydnad

För dig med vuxen hund utan förkunskaper. Har du en omplaceringshund eller gick du ingen valpkurs? I denna grundkurs lägger vi en god grund för en bra vardagslydnad och trivsam relation mellan ägare och hund. Vi varvar teori och praktik, ser till individens behov och utvecklar en repertoar av goda vanor. Vi kommer att prata om hundens behov,  hälsa/sjukdomar, inlärning och positivt ledarskap. Kursen är utformad för att du och din vuxna hund ska få en bra grund att arbeta vidare ifrån.

 

Innehåll: Kontakt & följsamhet, Belöningar & inlärning, Gå fint i koppel, Inkallning, Passivitet & avkoppling, PÅ/AV-knapp, Hantering, Låt bli, Hälsa fint, Sitt/Ligg/Stanna, Positivt ledarskap.

Plats: Spadertasshundcenter i Huddinge (inomhus)
Datum: start 3/1, 10/1, 17/1 & 24/1. 2017
Tid: 18.30 – 20.00
Kurskostnad: 1400 kr
Anmälan sker på: www.aktiveramera.org

 

 Personspår 

Grundkurs i personspår, passar även dig som vill tävla bruks med spår som special. Spår är en fantastisk aktiveringsform där hunden får använda sitt fantastiska luktsinne. Spårträning är inte bara fascinerande och roligt, det är en av de mest effektiva  sätten att få hunden balanserad och harmoniskt trött.

I kursen går vi igenom grunderna för spårinlärning. Vi blandar teori- och praktik. Teorin tar upp doft- och vindlära. Du får kunskap om hur väderlek, vind, underlag med mera påverkar spåret och du lär dig planera dina spår därefter.

Kursen kommer att hållas i Huddinge med teori inomhus och spårarbete i närliggande naturområde. Kursen är fördelad på 4 tillfällen a’ 1,5 tim

Plats: Spadertasshundcenter i Huddinge
Datum: start 7, 14, 21, 28 Mars 2017
Tid: 18:30 – 20.00
Pris: 1300kr
Anmälan sker på: www.aktiveramera.org

 

 

Carolina & Sam